spółka z o.o. nota prawna Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie spółki z o.o.


  spółka komandytowo akcyjna nota prawna Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie spółki komandytowo-akcyjnej


  spółka komandytowa nota prawna Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie spółki komandytowej


  spółka jawna nota prawna Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie spółki jawnej


  spółka cywilna nota prawna Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej


  spółka akcyjna nota prawna Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej


  Jednoosobowa-działalność-gospodarcza Udostępniono dnia 18.02.2015
Broszura informacyjna o obowiązkowych danych identyfikujących sprzedawcę internetowego prowadzącego działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej


  Dyrektywa konsumencka Udostępniono dnia 10.12.2014
Broszura informacyjna o dyrektywie konsumenckiej i najważniejszych zmianach dotyczących sklepów internetowych


  Zmiany w przepisach o rękojmi Udostępniono dnia 10.12.2014
Broszura informacyjna o zmianach w przepisach o rękojmi


  Prawne problemy sklepów internetowych Udostępniono dnia 14.11.2013
Broszura informacyjna o prawnych problemach sklepów internetowych, czyli co nie może się znaleźć w regulaminach i innych tekstach prawnych